”Objektiva fynd” i läkarintyg…

Försäkringskassan ger oftast avslag med hänvisning om bristen på objektiva fynd som stärker arbetsförmågans nedsättning och hur läkare än försöker skriva så duger det inte för handläggarna. För vissa sjukdomar som tex ME/CFS finns inget försäkringsmedicinskt beslutsstöd, ännu. Det beror inte på att sjukdomen är ny, utan på att forskningen gå så långsamt att det inte finns något botemedel. Endast symptomlindring som bara hjälper på vissa. Det kan ofta ta flera år innan diagnosen är fastställd. För mig tog det tre år.

Annika Strandhäll sa i P1 ikväll att de som varit sjukskrivna mer än tre månader riskerar att aldrig mer återgå i arbete. Betyder det att läkarna ska strunta i att se om det finns någon annan bakomliggande sjukdom och klassa allt som psykisk ohälsa? Som sagt, det tog TRE år innan jag fick rätt diagnos, trots att symptomen varit de samma. Allt syns inte på blodprov. Det gör inte psykisk ohälsa heller, så hur ska man kunna hitta objektiva fynd hos en människa som gått in i väggen?

Illustration: Ola Rehnberg

I min journal från Försäkringskassan ifrågasätts min feber eftersom den inte syns på blodprov.

Att människor som är så sjuka ska behöva gå igenom omprövan och rättsprocesser är orimligt!!

När det gäller kravet på att det ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna beviljas sjukpenning eller sjukersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5593-09

Rätten skrev — “Att XX lider av ett kroniskt trötthetssyndrom är ostridigt i målet. Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt till följd av ett sådant sjukdomstillstånd kan det vara svårt att rent objektivt medicinskt verifiera graden av arbetsförmåga. Enligt kammarrättens mening måste därför stor vikt läggas inte bara vid de symtom som beskrivs i det medicinska underlaget utan även vid den övriga utredningen.”

  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1831- 1832-10

Rätten skrev — “De medicinska underlagen för bedömning av XX:s rätt till sjukpenning är vaga och beskriver få objektiva undersökningsfynd. Det ligger samtidigt i det aktuella tillståndets natur att det är svårt att hitta sådana fynd. Flera läkare har efter att ha träffat och undersökt XX samt hört hennes sjukdomshistoria gjort bedömningen att hon lider av bl.a. kroniskt trötthetssyndrom. Mot bakgrund av vad kammarrättens sakkunnige läkare har anfört om nedsättningen av arbetsförmågan vid denna typ av tillstånd finner kammarrätten att det är sannolikt att XX:s arbetsförmåga under den i målet aktuella perioden var helt nedsatt i samtliga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.”

  • Kammarrätten i Jönköping skriver 2012-11-05 i mål nr 3350-2011 och 3351-2011:

”Avsaknaden av objektiva fynd bör inte tillmätas avgörande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt.”

  • Förvaltningsrätten i Stockholm som 2015-06-22 i mål nummer 29173-14

”Diagnosen ME är i förvaltningsrättens mening en sådan diagnos som kan ställas utan att objektiva undersökningsfynd föreligger.”

 

Share
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till ”Objektiva fynd” i läkarintyg…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.